Courthouse Steps

Het patroon Courthouse Steps is een variatie op het traditionele log cabin patroon.  Hoewel de Amerikanen er steeds prat op zijn gegaan, dat het "hun" patroon was en werd gedocumenteerd rond 1850, liggen er in het National Museum van Schotland, stukken met dit patroon, daterend van rond 1700.  

12,50 €